Rozhraní

Po přihlášení se Tvá postava objeví v centru NosVille. Pomocí schématu Ti vysvětlíme hlavní prvky rozhraní.

  1. Informace o postavě: vedle portrétu postavy můžeš vidět informaci o Tvém jméně, aktuální level, speciální body (SP) a také Tvé body zdraví a many (respektive HP a MP). Kromě toho v aktu 4 můžeš vidět, ke kterému táboru momentálně patříš.
  2. Efekty: efekty ukazují pozitivní a negativní změny statusu Tvé postavy jako například zesílení útoku nebo zpomalení pohybu. Pravým kliknutím na tyto efekty se o nich dozvíš detailnější informace.
  3. Informace o cíli: informace o cíli jsou doplňkem k Informaci o postavě. Najdeš zde informace o jméně, třídě, rase, elementu, levelu a bodech života a many Tebou vybrané postavy, monstra atd.
  4. Informace o společnících: ukazuje status Tvých NosMátů (mazlíčku a partnerů) a také status skupiny, pokud jsi členem nějaké skupiny.
  5. Rychlé sloty: rychlé sloty umožňují rychlý přístup ke schopnostem nebo předmětům. Můžeš je použít pomocí klávesových zkratek (čísla [0-9] nebo [Q], [E], [R], [T]). Pomocí klávesy [Tab] se můžeš přepínat mezi dvěma poli rychlých slotů. Pro zapsání schopnosti nebo předmětu do rychlého slotu jednoduše otevři inventář [I] nebo okno schopností [K] a přetáhni vybranou schopnost nebo předmět na volné místo do pole rychlých slotů.
  6. Klávesové zkratky: Klávesové zkratky zpřístupňují rychlejší cestou důležitá okna menu. Umožňují přístup k Tvé postavě [P], Tvým skillům [K], Tvému inventáři [I], Tvé Minizemi [L], Tvým zprávám [L] a k hernímu průvodci [F11]. Symboly pro poznámky, zásilky, NosMall a možnosti systému klávesové zkratky nemají. Můžeš je otevřít pouze přímým kliknutím.
  7. Minimapa: na minimapě můžeš vidět vchody na ostatní mapy, NPC, Tvou momentální polohu nebo polohu Tebou vybraného cíle. Levým kliknutím na minimapu se budeš pohybovat k požadovanému místu.
  8. Zkušenostní body: pásek s body zkušeností ukazuje level Tvé postavy a práce a také zobrazuje daný level v procentech. Pokud pásek dosáhne 100%, získáš nový level postavy/práce.
  9. Výpis úkolů: zde najdeš popis Tvé aktuální hlavní mise a také vedlejší úkoly. Pro více informací o úkolech, zmáčkni [O].
  10. 10. Eventové okno: Toto okno Tě informuje o čase, který zbývá do příštího eventu. Můžeš se zde také připojit k eventům "Icebreaker" a "Okamžitá bitva". Pokud se vytvoří tým raidu, připojíš se k němu pomocí tohoto okna. Rovněž jsou zde zobrazeny zprávy, které Ti posílají hráči přes seznam přátel.
Zpět na přehled