Komunikace & ChatKomunikace s ostatními hráči
Okno chatu, které se otevře stisknutím klávesy [Enter], ukazuje aktuální konverzace. Použitím lišty s menu se můžeš přepínat mezi různými chaty. Možnosti zahrnují: hlavní, šepot, rodina a skupina. Bezprostřední komunikace je rovněž možná s použitím následujících příkazů:

Příkazy chatu: vysvětlivky:

 • Modrá = příkaz
 • Zelená = proměnný název postavy/vlastní text

(odděl mezerníkem!)

Rodinné příkazy (možné pouze v rodině):

 • Jmenování zástupce rodiny: %Familydeputy Nový_zástupce starý_zástupce
 • Jmenování správce rodiny: Appoint %familykeeper Jméno postavy
 • Propusť správce rodiny: Dismiss %familykeeper Jméno postavy
 • Jmenuj zástupce rodiny jako hlavu rodiny: %Familyhead Jméno postavy
 • Opusť rodinu: %Familyleave
 • Pozvi hráče do rodiny: %Familyinvite Jméno postavy
 • Propusť hráče z rodiny: %Familydismiss Jméno postavy
 • Rodinné echo, viditelné pro všechny členy rodiny: %Familyshout Tvůj text
 • Změň citát dne: %Today Tvůj text
 • Členové rodiny dostanou zprávu, když se připojí do hry: %Hint Tvůj text

Možnosti:

 • Akceptuj/blokuj požadavky na směnu: $Accept exchange $Block exchange
 • Akceptuj/blokuj požadavky o přátelství: $Accept friend $Block friend
 • Akceptuj/blokuj rodinné pozvánky: $Accept family $Block family
 • Akceptuj/blokuj šepot: $Accept whisper $Block whisper
 • Akceptuj/blokuj pozvánky do skupiny: $Accept group $Block group
 • Oživuj doprovázející mazlíčky*/navracej mazlíčky do minizemě: $Accept pet $Block pet
 • Oživuj doprovázející partnery*/navracej partnery do minizemě: $Accept partner $Block partner

Další užitečné příkazy:

 • Pozvi někoho do minizemě: $Invite Jméno postavy
 • Požádej hráče o pomoc v Time Space: $Accompany Jméno postavy
 • Přidej hráče do seznamu přátel: $Add Jméno postavy
 • Přidej hráče na černou listinu: $Block Jméno postavy
 • Pozvi hráče do skupiny: $Groupinvite Jméno postavy
 • Zjisti, kde se nacházejí ostatní členové skupiny: $Partylocation
 • Vypiš veškeré příkazy v okně chatu: $Command
Zpět na přehled